Blakke Mølle
Dykning  Foto album  Kajaksejlads Vejrudsigt Mine Links privat  Gæstebog Forside

 

 

Roskildefjord tur 1.

Lyndby - Risø - Veddelev - Roskilde - Kattinge Vig - Lyndby

Lørdag d. 1. september 2007

Distance:                                             28 km.

Se kort over turen.

Nu er det lørdag d. 1. september - Den første efterårsdag - Efter kalenderen. Klokken er bare 6:30 og vækkeuret prøver atter kræfter med søvnen der er sparet op godt og grundig igennem ugen. WOV... Det er jo i dag vi skal en tur på Roskilde fjord. Vi har aftalt at mødes - Kristian, Bjørn, Majken og mig selv - Kl. 08.00 ved Lyndby i Hornsherred. Her ligger et sted der kaldes Maritimt Forsøgscenter. Et godt udgangspunkt for vores tur, men også et meget interessant sted, hvor man eksperimenterer med at eftergøre vikingeskibe, noget i stil med det arbejde der foregå på museet i Roskilde, hvor vi senere skal hen. Her er det bare som et A.M.B.A. - Deltagerne ejer selv produktet. Hvis du vil vide mere om forsøgscenteret, kan du med fordel bruge nedenstående link:

Maritimt forsøgscenter

Vikingeskib ved Lyndby

Efter at have losset bilerne,  pakket kajakkerne og klædt om til mere praktisk rotøj, bærer vi kajakkerne ned fra parkeringspladsen, til vandkanten. Vi indtager vores morgenmad, med ovenstående udsigt over fjorden - Fjorden er spejlblank - Vind er der ikke meget af. En rigtig dejlig morgen. Bjørn holder skippermøde, og gennemgår dagens program.  Vi står ud fra Lyndby, og ror først til Risø, derefter til Elleore, fra Elleore til Veddelev - Her er der mulighed for at melde fra, hvis det kniber, fordi holdet så vil komme forbi på tilbagevejen for at samle op. Fra Veddelev går turen til Roskilde, hvor der er planlagt frokost. Efter frokost skal vi via Kattinge Vig, hjem til Lyndby. En tur på ca. 28 Km. 

 klar til start

Jamen vi er klar lad os drage af sted på denne spændende tur i vikingernes spor. Vi lægger ud fra Lyndby da klokken bevæger sig stille og roligt imod 09.00. Kristian og jeg følges ad ud over det stille vand, op imod øerne Hyldeholm og Langholm. Vi vælger at sejle imellem øerne. Utroligt at tænke på, at lige syd for Langholm, er et af de dybeste steder i fjorden - 31 meter. Idet vi passerer øerne ser vi mange svane par - endda med store dunede unger svømmende i flok efter deres forældre. Lidt sent med de unger - måske? Da vi slipper Langholm, deles gruppen i to - Kristian og jeg fortsætter vores færd op imod Nørrerev, mens Bjørn og Majken tager en afstikker ind mod kysten nedenfor Sæby. Kristian og jeg ser en mængde sejlbåde på vej fra Herslev lystbådehavn, op imod samme rev, som vi selv har kurs imod. Hvor mon de skal hen - Det ligner nærmest en udflugt. Vi krydser deres kurs med behørig afstand, velvidende at vi har retten til vejen, men at der ikke er meget ved at have ret hele vejen ned til bunden - En vigtig detalje i søvejsreglerne: "Til enhver tid at udvise godt sømandskab." Som vi nærmer os revet, ser vi at det er befolket af de allesteds værende skarv ( ålekrager) . Fiskernes fjende nummer 1. Men i virkeligheden en interessant fugl - Der i øvrigt er fredet. Da vi stadig kommer nærmere revet, ser befolkningen - Skarvene - Ingen anden udvej end at flyve bort. Vi ror tæt forbi det inderste af revet, og kan nu se bunden af fjorden ganske tydeligt - En måling afslører at der næppe er mere end 30 centimeter vand, under kajakken. Ved revet genforenes gruppen, og nu ror vi med Risø som næste mål. På vej mod Risø, opdager vi hvad alle disse både fra Herslev skulle til søs efter i dag - Kapsejlads-  Og det var jo nemt at opdage hvis vi havde set rigtigt efter - Ingen af sejlerne førte hækflag - Hvilket jo oftest er tegn på at man deltager i en kapsejlads. Løbsledelsen har travlt med at lægge banen om - Der har lige været et vindskift, og selvom vinden er svag, skal banen passe til formålet, og ligge rigtigt i forhold til vindøjet. Risø er jo som mange ved stedet, hvor Danmarks eneste atomreaktor stod opstillet. Den er nu for længst skrottet, og erstattet af noget mere fredeligt - Vindmøller - En meget stor del af Risø´s forskning foregår i dag på vindkraft området. Vindkraft er som bekendt en meget renlig form for energi, og da vindene regnes for værende evige, har man her en energikilder der er uudtømmelig. Risø forsker i at gøre vindmøllekonstruktionerne så rentable som muligt, ligesom der forskes i andre alternative energi former. Brændselscellen er et godt eksempel. Jeg har tidligere lavet et projekt omkring vindkraften, dens historie, og samfunds mæssige betydning. Et projekt der for en stor dels vedkommende blev inspireret af Risø´s forskere og deres resultater. Hvis du vil vide mere om hvad de går og laver på Risø, er nedenstående link en god mulighed:

Risø Forskningscenter

Vi ror ind i bugten ved Risø - Ser den "gamle" reaktorbeholder - Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor underligt det er, at vores svenske broderfolk, stadig tilbeder denne ustabile energiforsyning. Det ligner dem jo ikke! Vi ser det gamle bolværk der udgør det for havn ved Risø - Vi ror videre lands kystlinien nord for Veddelev. en interessant kystlinie, hvor kysten rejser sig stejlt hen ved 10 - 12 meter næsten lodret op - Væggene er underligt rynkede, som en kinesisk kamphund med for meget hud. Jeg kender ikke fænomenet men flot er det. Et skilt bekendtgør, at fremmed indtrængen ikke er tilladt, og den rustne pigtråd understreger budskabet. Nej tak vi går ikke i land her, men ror videre til Elleore. Midt imellem Risø og Veddelev ligger øriget Elleore. 

Ja der er skam tale om en meget interessant ø. Første gang den for alvor kom på danmarkskortet var i 1907, hvor Danmarks første spillefilm, Løvejagten, blev optaget her. Mere om løvejagten.  Herefter blev øen erhvervet af folk, som skabte et kongerige i kongeriget.

Elleore´s historie fortælles bedst af ørigets officielle hjemmeside. Vi går i land på Elleore - Velvidende, at øfolket er taget i eksil i Danmark, indtil næste års sæson. Elleore er en meget flad ø, og vi er gået i land på den yderste tange - Kajakkerne har fået holdeplads på det yderste af Elleore.

På øen findes efterladenskaber der minder om hunde ekskrementer, men deres lugt af fisk afslører at de må være fra en mere vedholdende beboer - Skarven. Når ørigets befolkning ikke er på øen, bebos den af store flokke af fugle. Vi går en tur rundt på øen - det tager ikke lang tid. 

 

 

Hvem kommer?

På vej tilbage ser vi et lille sejlskib med kurs mod øen - Hvad nu? Er det øens regent eller repræsentant derfor, som vil kræve os fjernet eller? Det viser sig blot at være almindelige danskere fra kongeriget Danmark, der lige som os har valgt denne årets første efterårsdag til at udforske Elleore - Vi bryder op, og går atter i kajakkerne. Vi ror forbi Veddelev lystbådehavn. Der er ikke meget liv at se der. Klokken er godt 11:30. Videre ror vi langs kysten ned imod Roskilde - I bakkerne lige (syd) nedenfor Veddelev ligger en dejlig campingplads - Først ser vi nogle campingvogne oppe på bakken - En skøn udsigt at vågne til - Senere nogle - Ja en hel del telte. Og der midt iblandt teltene ser vi så en mængde havkajakker og nogle kanoer - Det ligner en sejlskole for havkajakker og do. kanoer. Men der ser nu også noget stille ud her... Vi ror videre til bunden af fjorden - Her ligger Vikingemuseet - Den ægte varer - Hvor man foruden at udstille de fund som er gjort i Roskilde fjord igennem tiderne, også har arbejdende værksteder, hvor der fremstilles skibe etc. på samme måde, som det blev gjort i vikingetiden. Vi ror forbi, og ind i Roskilde trafikhavn, eller hvad der er tilbage af denne stolte trafikhavn, som gennem århundrede har været et vigtigt ind- og udskibningssted i fjorden. Nu er det der kommer nærmest et kommercielt indslag, den flydende restaurant M/S Sagafjord

En norsk damper, født i 1957, der i 1989 kom til Roskilde, og som siden har sejlet rundt i den nederste del af fjorden, imens gæsterne er blevet beværtet på bedste vis. En tur med denne skønne gamle damper kan helt sikkert anbefales, men i dag har vi ikke programsat en sådan aktivitet, så vi må nøjes med duftene fra køkkenet, alt imens vi ser op på Sagafjord, fortøjet i havnen. Da kokken opdager at vi ligger der udfor hans kabys's koøje, kan han ikke modstå fristelsen, og oversprøjter os med vand fra vandslangen i kabyssen. Vi ror videre til Roskilde Sejlklubs del af havnen, hvor vi stiger ud af kajakkerne ved sejlklubbens slæbested og tilhørende bro. Det er blevet tid til dagens frokost. Klokken er nu 12:25:54 GPS tid.

Efter at have lagt kajakkerne til hvile ved sejlklubbens kajakstativer indtages frokosten ved de hyggelige bord /bænke udenfor sejlklubbens hus. Der er liv her. De gamle sejlere er samlet i klubhuset og ser ud til at nyde livet - Vi kan ikke høre dem, men man kan godt fornemme hyggen. Vi hygger os også - den medbragte frokost, sodavand og ikke mindst den varme kaffe glider ned. Vi mangler noget??? Nå ja vi skal jo have is. Kristian har meldt sig som frivillig isgiver i dag. Turen går nu til havnens isbod. Her får vi hver en softice - desværre er kvaliteten i dag ikke, hvad den har været, men vi har fået is. Efter således at have endt dagens iseventyr går turen videre ind på museums øen

Her er det at værkstederne ligger. På værftet er et af de skibe, som museet tidligere har bygget, slæbt op for at få skiftet et bord i styrbord side af skibet. Museet bruger også disse vedlige holdelses situationer, til at få fastslået, om de metoder, som museet har anvendt ved fremstilling af vikingeskibs kopierne, ligner efter brug. Vikingeskibsmuseet bruger nemlig skibene. De sejler med betalende passagerer. Enhver kan få en tur - Evt. kan man bestille turen i forvejen via museets hjemmeside. Har man lyst kan man på museets bådværft erhverve sig f.eks. en Frederikssundjolle fremstillet i egetræ, efter de originale tegninger etc. 

Nu er tiden så fremskredent, at vi vælger at gå tilbage til sejlklubben, og få gjort klar til at sejle videre, denne gang nordover. Kajakkerne søsættes ved broen, og efter ombordstigning sættes kursen nordover - Bjørn og jeg har dog lige et projekt - Vi skal have undersøgt om det er muligt, at besejle å løbet der ifølge søkortet går fra Roskilde fjord og til Store Kattinge sø. Vi lægger derfor kursen lidt vestover, forbi Sct. Hans hospital. Da vi kommer frem til, hvad der skulle have været å udløbet, kan vi blot konstaterer at besejling ikke er muligt. Kursen bliver atter sat nordover til Kattinge vig. Vinden er som lovet gået i vest, og har tiltaget lidt, hvilket vi dog først opdager da vi drejer ind i Kattinge vig. Her får vi for første gang på denne tur modvind. Der skal trækkes lidt kraftigere i pagajen, for at opnå samme fremdrift, som før - Uden modvind.

Næste stop på turen er Ringøen i Kattinge vig.

Ringøen i Katting Vig, set fra luften i nordlig retning

En total fredet plet, der år efter år benyttes af fugle flokke, som yngleplads. Øens udformning er temmelig speciel, idet den som navnet antyder nærmest er en ring omkring en indsø, i vigen. Af de kilder som jeg har set, fremgår det ikke klart, hvordan øen er opstået, men spændende er den - Og lidt hemmelighedsfuld er den også. Bjørn og Majken har valgt at studerer øen nærmere, mens Kristian og jeg vælger at fortsætte vor færd op imod Sivholm, og vigens bageste ende. Der er modvind nu - Ja det har der jo været hele vejen, med vinden har taget lidt til og det blæser vel med en 5 - 7 m/s fra vest. Altså lige imod. Kristian og jeg ror stædigt ( hvis jeg selv skal sige det) op igennem vigen. 

Vi lander kl. 15:40 i det syd vestlige hjørne af Kattinge vig. Og herfra kan der ikke længere sejles mod vest. Det var nu heller ikke planen. Bjørn og jeg havde set på kortet, at der her var mindre end et par hundrede meter fra kysten her i vigen, og til kysten ved Herslev / Lejre vig, samme farvand, som vi startede i. Altså her skal kajakken bæres. Hvad kortet ikke rigtigt viste var:

1. At der er tale om en sump, med mose huller, i landingsområdet.

 2. At der er en bakke op på ca. 12 meter, og tilsvarende ned på den anden side. 

Ikke nogen uoverstigelig hindring, så vi tog alle fat med godt humør, og fik båret kajakkerne over bakkekammen. Faktisk havde vi i Roskilde Sejlklub mødt en lokal, der havde frarådet os eventyret, idet han betegnede det som så godt som umuligt at komme igennem den hindring. Jeg tror nok at der engang var en som sagde noget i retning af : Intet er umuligt for den som bærer viljen i hjertet. Vi kan så tilføje, at det ikke helt er nok, man må i dette tilfælde samtidigt bære kajakken på skulderen!

Klokken 16:35 sidder vi alle atter i kajakkerne, nu i Lejre vig, på vej til Lyndby, en kort tur på 45 minutter. Vi landede ved det maritime forsøgscenter kl. 17:14. Under vejs kom solen mere og mere frem på himlen.

Da vi alle er kommet sikkert i land, samles vi atter om en forfriskning, og taler om dagens sejlads. Atter har jeg en følelse af at dette her er bare det helt rigtige - En hel dag er gået, og tankerne har udelukkende været koncentreret om turen - naturen - oplevelsen. Alt andet har været lukket ude. Som vi bærer grejet op til bilerne, og får pakket sammen, begynder verden atter at vende tilbage.

Atter engang kan jeg takke de øvrige deltagere for en rigtig god tur - fyldt med oplevelser - som man kan leve længe på. Vi ses snart igen.